Privacyverklaring

Fotogroep InFocus verwerkt de volgende gegevens van haar leden:

  • Voor- en achternaam *verplicht
  • Adresgegevens *optioneel
  • E-mailadres *verplicht
  • Mobiel nummer *optioneel

Fotogroep InFocus verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Fotogroep InFocus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het aanschrijven van leden, o.a. voor het uitnodigern voor bijeenkomsten en excursies.
  • Voor het innen van de contributie.

 

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen

De ledenadministrateur beheert de gegevens op een computer in een versleutelde file/map, beveiligd met een wachtwoord.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Fotogroep InFocus bewaart persoonsgegevens van leden gedurende het lidmaatschap van de groep. Na beeindiging van het lidmaatschap verwijdert fotogroep InFocus de persoonsgegevens van het betreffende lid binnen 4 weken.

 

Delen van persoonsgegevens

Voor interne communicatie maakt fotogroep InFocus gebruik van:

  • e-mails aan alle leden (zichtbare kopie), zodat groepsdiscussies middels ‘allen antwoorden’ kunnen worden gevoerd, en
  • een whatsapp-groep met uitsluitend leden van de groep.

Fotogroep InFocus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De fotogroep is niet aangesloten bij een fotobond, en gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

Fotogroep InFocus plaatst foto’s gemaakt door leden op de website en vermeldt daarbij de naam van de maker.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden gericht aan info@fotogroepinfocus.nl.