Welkom bij InFocus

We zijn een fotogroep van op dit moment 14 leden
We komen 9 keer per seizoen bij elkaar om de resultaten van een foto opdracht te bespreken en daarnaast gaan we 4 zaterdagen in dat seizoen met elkaar op pad om te fotograferen uiteraard ook weer met een opdracht
Het seizoen 23 – 24 is inmiddels weer begonnen en de resultaten van dit seizoen kunt u vinden op diverse pagina’s binnen deze website
De  nog resterende data zijn gepland op: 19 dec, 16 jan,  27 feb, 26 mrt, 7 mei en 18 juni.
we gaan met elkaar op stap tijdens de praktijk dagen op: 10 feb, 20 apr en 1 juni 
                         
Heb je interesse om lid te worden  of wil je meer weten over hoe we eea. organiseren laat het ons weten via info@fotogroepinfocus.nl
We rekenen opnieuw op een mooi nieuw seizoen met veel uitdagende opdrachten