Welkom bij InFocus

We zijn een fotogroep van op dit moment 14 leden
We komen 9 keer per seizoen bij elkaar om de resultaten van een foto opdracht te bespreken en daarnaast gaan we 3 of 4 zaterdagen in dat seizoen met elkaar op pad om te fotograferen uiteraard ook weer met een opdracht
Het seizoen 22 – 23 is al lang weer aan de gang.
De  nog resterende data voor het seizoen 22 -23 zijn als volgt: 7 mrt, 4 apr, 16 mei en 27 juni.
De komende 3  praktijk dagen vallen op: 11 febr. 22 april en 3 juni 
                         
Heb je interesse om lid te worden  of wil je meer weten over hoe we eea. organiseren laat het ons weten via info@fotogroepinfocus.nl
We hopen op een mooi nieuw seizoen vanaf september met veel uitdagende opdrachten