Abstract

Een andere opdracht  tijdens onze Leeuwarden excursie was “abstract”
Hier moet je oog voor hebben, maar er bleken mogelijkheden genoeg te zijn om vast te leggen.