Break the rules

Sommigen zeggen dat een foto aan verschillende voorwaarden moet voldoen, maar dat is maar net hoe je naar een foto kijkt en wat je er zelf van vind. Om die reden was de opdracht om een een regel te breken en zie wat er dan verschijnt.