Een dier of insect

In het Drents Friese Wold zijn bij de poelen veel insecten te vinden. Hieronder zijn een aantal vastgelegd.