Food shoot

Het fotografisch vastleggen van voedsel kan een hele uitdaging zijn. Toch was dat juist de opdracht die we allen op onze eigen wijze hebben ingevuld. Een aantal van ons hadden het voorrecht om het menu, wat was samengesteld door studenten, van het Noorderpoort college vast te leggen.