Muziek

Dit jaar was de expositie in de Eiberhof gewijd aan Muziek. Het was een opdracht die ons was gegeven door een van de bewoners, wijlen mevrouw Westerman. Jammer genoeg heeft zij het zelf deze expositie niet meer kunnen bekijken.